25 lat mSport

 

REGULAMIN KONKURSU „to nie żart to fakt, mamy 25 lat”

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem promocji jest mSport Józefa Macyszyn z siedzibą w Polkowicach,

adres: 59-101 Polkowice ul. Skrzetuskiego 13A

 1. Warunkiem udziału w programie jest:

 2. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;

 3. Każdy z uczestników programu „to nie żart to fakt, mamy 25 lat”, ma możliwości wygrania przez losowanie od organizatora nagrody GŁÓWNEJ w wysokości 2000 zł (voucher na zakupy w sklepach stacjonarnych mSportJózefa Macyszyn), które odbędzie się w dniu 6 grudnia 2018 w dzień świętego Mikołaja.

 4. Karty podarunkowej o wysokości 50zł na dodatkowe zakupy w sklepach stacjonarnych firmy mSport Józefa Macyszyn, (losowanie karty podarunkowej nastąpi do 10-tego każdego danego miesiąca)

 5. Promocja konkursu rozpoczyna się z dniem 10.03.2018 i będzie trwać do 01.12.2018 (pod uwagę brana będzie data ostatniego paragonu fiskalnego na sklepach stacjonarnych tzn. 01.12.2018 godzina 18:00.)

  mSport Polkowice ul. Skrzetuskiego 13a oraz Słowiańska 13

  mSport Głogów ul. Morcinka 29

        mSport Lubin ul. Niepodległości 13-15

        mSport Lubin ul. Kisielewskiego 20

        mSport Lubin ul Kisielewskiego 23

 1. Promocja adresowana jest do klientów firmy mSport Józefa Macyszyn tj. takich konsumentów, którzy w okresie promocji zakupią produkty za kwotę minimum 25 zł (słownie dwadzieścia pięć złotych polskich) w sklepach stacjonarnych mSport:

        mSport Polkowice ul. Skrzetuskiego 13a oraz Słowiańska 13

        mSport Głogów ul. Morcinka 29

        mSport Lubin ul. Niepodległości 13-15

        mSport Lubin ul. Kisielewskiego 20

        mSport Lubin ul Kisielewskiego 23

 1. Z promocji nie mogą korzystać pracownicy Organizatora ani członkowie ich najbliższej rodziny, jak również podmioty, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmują się odsprzedażą zakupionych produktów w mSport Józefa Macyszyn i ich pracownicy.

 2. Przekazanie danych kontaktowych (imię, nazwisko, telefon oraz adres e-mail),

  wyrażenie zgodny na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych;

 ZASADY KONKURSU

 1. Uczestnik, który we wskazanym terminie dokona zakupu na warunkach niniejszego regulaminu i zaakceptuje regulamin programu tj. „to nie żart to fakt, mamy 25 lat”, weźmie udział w losowaniu nagrody GŁÓWNEJ w wysokości 2000 zł (voucher), które odbędzie w dniu 6 grudnia 2018 w dzień Świętego Mikołaja, oraz raz w miesiącu, przez cały okres konkursu karty podarunkowej o wysokości 50 zł (losowanie karty podarunkowej nastąpi do 10-tego każdego danego miesiąca) na dodatkowe zakupy w sklepach stacjonarnych firmy mSport Józefa Macyszyn.

 2. Każdy paragon bierze udział w dwóch losowaniach – nagrody GŁÓWNEJ 2000 zł (voucher) oraz karty podarunkowej o wartości 50 zł na dodatkowe zakupy w sklepach stacjonarnych mSport Józefa Macyszyn

 3. Każdy paragon w danym miesiącu, to losowanie karty podarunkowej w danym miesiącu

 4. Paragon z danego miesiąca nie bierze udziału w losowaniu w innym miesiącu niż miesiącu w, którym został wystawiony.

 5. Z ostatnim dniem, każdego miesiąca, zostanie wyłoniony laureat, który wygra kartę podarunkową. Chyba, że ostatni dzień miesiąca wypada w dzień niepracujący bądź weekend, wtenczas laureat będzie losowany w kolejny dzień roboczy.

 6. Wyłonienie laureata odbędzie się w formie losowania.

 7. Każdy uczestnik konkursu jest zobligowany do wypełnienia karty zgłoszenia w tym samym dniu, w którym nastąpił zakup.

 8. Sprzedawca ma obowiązek potwierdzenia zgodności paragonu przez przybicie pieczątki firmowe na odwrocie paragonu.

 9. Karta zgłoszeniowa po prawidłowym wypełnieniu i sprawdzeniu przez sprzedawcę musi zostać umieszczona w wyznaczonym miejscu - urna konkursowa.

 10. Laureat będzie wyłoniony z sumy zgłoszeń oddanych w sklepach mSport na terenie Głogowa, Polkowic i Lubina. Laureat wyraża zgodę na upublicznienie swojego wizerunku na kanałach społecznościowych Facebook, Instagram oraz na stronie internetowej www.msport.pl.

 11. Wyjątkiem jest miesiąc grudzień, w którym losowanie zwycięzcy nastąpi 6 grudnia w mSport Głogów, przy ul.Morcinka 29, 67-200 Głogów.

 12. Wyniki konkursu zostaną podane na profilu FB mSport, stronie internetowej www.mSport.pl oraz w każdym puncie handlowym mSport.

 NAGRODY W KONKURSIE

 1. Główna nagroda w konkursie Voucher o wartości 2000zł, (dwa tysiące złotych polskich)

 2. Dodatkową nagrodą w konkursie jest karta podarunkowa o wartości 50 zł, (słownie pięćdziesiąt złotych polskich) losowana co miesiąc do 10-tego danego miesiąca w wybranym sklepie stacjonarnym mSport.

 3. Nagroda główna zostanie przekazana w dogodnym dla laureata sklepie mSport.

 REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Konkursu można przesyłać Organizatorowi na adres jego siedziby, z dopiskiem ,,Konkurs - Reklamacja”.

 1. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji, proponowany przez Uczestnika sposób realizacji reklamacji przez Organizatora oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.

 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 10 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony e-mailem (o ile będzie podany) albo listem zwykłym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z przyczyn technicznych.

 2. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny, właściwy dla siedziby Organizatora.

 3. Regulamin, będzie dostępny przez cały Okres Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora Konkursu, tj. www.msport.pl, począwszy od dnia jego rozpoczęcia tj. od 10 lutego 2018 r. .

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel